Buffet stolovi i oprema

Buffet stolovi

Modularni buffet stolovi

Topli buffet

Skriveni grijači hrane

Cool + hot

Hlađenje ili grijanje u jednom stolu

Teppan grill

Kuhanje na stolu

Indukcija

Stol za indukcijsko kuhanje

Cool

Hlađeni stolovi bez struje

Topli stolovi

Integrirani grijači hrane

Stol za grijač tanjura

Intergrirani grijač tanjura

Stol za caffe aparat

Integrirani stolovi

Topli most

Dodaci za grijanje hrane

Set etažera

Etažeri za prezentaciju

Cool etažer

Hlađeni etažer

Mobilni bar

Modularni buffet bar

Servisni stol

Dodatni stol na kotače

Pomoćno postolje

Stol za tanjure

Pomoćna polica

Dodatna polica